ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันภาพยนต์สั้น ระดับชั้น ม. 1-6
ชื่อนักเรียน : น.ส ภาณิชา ผาลี น.ส มะลิวัลย์ โขงชัยภูมิ น.ส ณัฐชา ผลจันทร์ นายภาณุพงศ์ ปณิทานะโต นายปร
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 2557,21:49   อ่าน 863 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม
ชื่อนักเรียน : ด.ญ ยุพาลักษณ์ ชุณหปราณ น.ส ธนภรณ์ ผาลี
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 2557,21:48   อ่าน 759 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันเพลงคุณธรรม
ชื่อนักเรียน : ด.ช อักรินทร์ อะโคตรมี ด.ช กรรชัย พรงราง ด.ช คมสัน กลมแสง ด.ช ดิเรก แสนทัย ด.ช อภิ
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 2557,21:48   อ่าน 977 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
ชื่อนักเรียน : ด.ญ นภาภรณ์ ดีสิงห์ ด.ช ศุภกิต พาสว่าง ด.ช สิทธิสาร แก้วเชียงหวาง
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 2557,21:47   อ่าน 1077 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันคณิตคิดเลขเร็ว
ชื่อนักเรียน : ด.ช สุทธิชัย อังคนา
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 2557,21:45   อ่าน 711 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองแดงกิจกรรมกาพย์ยานี 11
ชื่อนักเรียน : ด.ญ ปริศนา อองโนนยาง ด.ญ นิยารัตน์ ขันติ
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 2557,21:44   อ่าน 911 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองแดง กิจกรรมท่องอาขยานทำนองเสนาะ
ชื่อนักเรียน : ด.ญ ณัฐชนน ละดาดก
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 2557,21:44   อ่าน 735 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองแดง กิจกรรมเรียงความและคัดลายมือ
ชื่อนักเรียน : ด.ญ วณิตา หามนตรี
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 2557,21:43   อ่าน 712 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก
ชื่อนักเรียน : 1.ด.ญ เรนโบว์ คุณประเสริฐ 2. ด.ญ อัศรา อโคตรมี 3. ด.ช ณัฐชัย แสงสว่าง
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 2557,21:43   อ่าน 964 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองแดงระดับประเทศ การประกวดเพลงเรียนรู้สู้ภัยพิบัติ
ชื่อนักเรียน : น.ส.วรรณภา เคนหาราช น.ส.สุพัตรา วงละคร น.ส.รุ่งนภา สารราษฎร์ น.ส.อินทร์พิลา วงษ์คำจันทร์ น.ส
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 2557,21:41   อ่าน 708 ครั้ง