ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนบุ่งคล้านคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครุภัณฑ์ประจำห (อ่าน 941) 08 ม.ค. 61
เอกสารเผยแพร่ เรื่อง การตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้า ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 940) 19 มิ.ย. 60
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1060) 27 มี.ค. 60
ผลการแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกาษา 2559 (อ่าน 1045) 09 ก.ย. 59
ระเบียบการแต่งการของนักเรียนโรงเรียนบุ่งคล้านคร (อ่าน 1213) 17 พ.ค. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1280) 04 เม.ย. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1224) 04 เม.ย. 59
ตารางเรียนใหม่ เริ่มใช้ 14 ม.ค. 59 (อ่าน 1472) 09 ม.ค. 59
ประกาศสอบราคาประมูลร้านค้าสหกรณ์ (อ่าน 1434) 20 พ.ย. 58
ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ (อ่าน 1601) 21 ส.ค. 58
ขอเชิญเข้าร่วมและร่วมชมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 ณ บริเวณอาคารวิทยาศาสตร์ (อ่าน 931) 19 ส.ค. 58
คู่มือสำหรับประชาชนโรงเรียนบุ่งคล้านคร (อ่าน 821) 20 ก.ค. 58
รายการประมาณราคา (อ่าน 880) 06 ก.พ. 58
สรุปผลการประมาณราคา (อ่าน 881) 06 ก.พ. 58
รายการปริมาณงานและราคา (อ่าน 965) 06 ก.พ. 58
เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 2/2558 (อ่าน 789) 06 ก.พ. 58
เรื่อง สอบราคาจ้าง เปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาและทาสีอาคารเรียน (อ่าน 958) 06 ก.พ. 58
สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ( ระหว่างวันที่ 5-9 ธันวาคม 2557 ) (อ่าน 1052) 31 ธ.ค. 57
กีฬาปาริชาติเกมส์ ระหว่างวันที่ 25-29 ธันวาคม 2557 ณ โรงเรียนพรเจริญวิทยาคม (อ่าน 1858) 31 ธ.ค. 57
งานวันคริสต์มาส วันที่ 26 ธันวาคม 2557 ณ หอประชุมไมตรีพร้อมมิตร (อ่าน 1100) 31 ธ.ค. 57
ค่ายเยาวชนต้านยาเสพติด ณ ภูลังกา วันที่ 11 ธ.ค. 2557 (อ่าน 994) 11 ธ.ค. 57
ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมไมตรีพร้อมมิตร วันที่ 8 ธ.ค. 2557 (อ่าน 909) 08 ธ.ค. 57
กีฬาสหวิทยาเขต รร.หนองเข็งวิทยาคม ระว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2557 (อ่าน 1452) 04 ธ.ค. 57
ขอเชิญชม กายกรรมยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 9 ธ.ค 2557 เวลา 15.00-17.00 น (อ่าน 1182) 21 พ.ย. 57
กฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star ประจำปี ๒๕๕๗ โรงเรียนบุ่งคล้านคร (อ่าน 1038) 04 พ.ย. 57