ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์


การแข่งขันวาดภาพวันวิทยาศาสตร์


ระดับชั้นประถมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ

     เด็กหญิงวิภา  พีระวงค์  โรงเรียนบ้านท่าส้มโฮง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1

    เด็กหญิงอัจฉราวรรณ  อ่อนศรี  โรงเรียนบ้านท่าส้มโฮง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2

    เด็กหญิงญัฐติปรียา  พิมพ์สิม  โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า

รางวัลชมเชย

    เด็กชายชิตพล  บุญสาลี    โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า

    เด็กหญิงคุณัญญา  พรมเขา  โรงเรียนบ้านขามเปี้ย

    เด็กชายวีระชิต  หาชารี   โรงเรียนบ้านขามเปี้ยการแข่งขันตอบปัญหาวิทยษศาสตร์


ระดับชั้นประถมศึกษา (ทีม 2 คน )

รางวัลชนะเลิศ

     เด็กหญิงภัทธิราภรณ์   กิจเสถียน  โรงเรียนบ้านขามเปี้ย

     เด็กหญิงนัทชา  อัครบุตร    โรงเรียนบ้านขามเปี้ย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1

    เด็กหญิงอัญทิชา  เสวะรัตน์  โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า

    เด็กชายชนะพงศ์  จันทวงค์   โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2

    เด็กชายพีระพัด   หอมลา  โรงเรียนประวิตร (หนองบ่)

    เด็กหญิงอารยา  สอนอำคา   โรงเรียนประวิตร (หนองบ่)โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2558,00:00   อ่าน 1601 ครั้ง