หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ว627 การเลือนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

Adobe Acrobat Document ว627 การเลือนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.78 MB


ว1 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุ

Adobe Acrobat Document ว1 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 151.1 KB


ว8 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุ

Adobe Acrobat Document ว8 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 251.89 KB


ว20 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

Adobe Acrobat Document ว20 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.46 MB


ว21 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูมีวิทยะฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

Adobe Acrobat Document ว21 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูมีวิทยะฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.23 MB


การประเมินครูผู้ช่วย

Adobe Acrobat Document การประเมินครูผู้ช่วย   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 635.18 KB


การย้ายข้าราชการครู 2565

Adobe Acrobat Document การย้ายข้าราชการครู 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.62 MB