ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงในสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 127.71 KB
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.72 MB
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้สอน
สังกัดโรงเรียนบุ่งคล้านคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์พัฒนาบุคลากร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 246.29 KB
Adobe Acrobat Document การสร้างขวัญและกำลังใจ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 713.43 KB