ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลอัตรากำลังพร้อมแสดงจำนวนครูทั้งหมด 
Adobe Acrobat Document อัตรากำลัง2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 315.01 KB
Adobe Acrobat Document ข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 153.9 KB
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
Adobe Acrobat Document แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 246.29 KB