ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหาร บุคลากรในโรงเรียน และตามกรอบอัตรากําลัง
Adobe Acrobat Document ประกาศนโยบายทรัพยากรบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 75.81 KB