ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562
Adobe Acrobat Document สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ตุลาคม 2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 49.14 KB
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562
Adobe Acrobat Document สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน พฤศจิกายน 2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.8 KB
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562
Adobe Acrobat Document สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ธันวาคม 2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 49.8 KB
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563
Adobe Acrobat Document สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มกราคม 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 50.97 KB
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563
Adobe Acrobat Document สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน กุมภาพันธ์ 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 57.4 KB
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563
Adobe Acrobat Document สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มีนาคม 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 49.72 KB