กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

พรบ.การศึกษาภาคบังคับ

Adobe Acrobat Document พรบ.การศึกษาภาคบังคับ45   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 120.47 KB


พรบ.การศึกษาแห่งชาติ2542และการแก้ไขเพิ่มเติม

Adobe Acrobat Document พรบ.การศึกษาแห่งชาติ42และการแก้ไขเพิ่มเติม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 165.22 KB


พรบ.ข้าราชการครู

Adobe Acrobat Document พรบ.ข้าราชการครู   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 266.83 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.ข้าราชการครู2   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 107.51 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.ข้าราชการครู3   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 82 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.ข้าราชการครู4   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 138.02 KB


พรบ.ข้อมูลข่าวสารราชการ

Adobe Acrobat Document พรบ.ข้อมูลข่าวสารราชการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.39 KB


พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ2546

Adobe Acrobat Document พรบ.ระเบียบบริหารราชการกกระทรวงศึกษาธิการ2546   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 270.42 KB


พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา2546

Adobe Acrobat Document พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา2546   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 135.42 KB


รัฐธรรมนูญ2560

Adobe Acrobat Document รัฐธรรมนูญ2560   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 191.44 KB