ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

โรงเรียนบุ่งคล้านคร

ที่อยู่ : โรงเรียนบุ่งคล้านคร 155  หมู่ที่ 2   ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ 38000
โทร : 042-499078
โทรสาร : 042-499113
เว็บไซต์ : 
www.bnkschool.ac.th/
Facebook : //www.facebook.com/bnkschools/