ผู้บริหาร

นายอุทัย วงศ์อามาตย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิงค์ที่น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/07/2012
ปรับปรุง 11/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 218302
Page Views 269937
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน)

                             ๑) จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น   ๖๕๘   คน

                             ๒) จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น   ๗๐๑   คนระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

เฉลี่ย

ต่อห้อง

ชาย

หญิง

ม.๑

๕๙

๖๔

๑๒๓

๓๐.๗๕

ม.2

๕๓

๗๖

๑๒๙

๓๒.๒๕

ม.3

๖๒

๘๔

๑๔๖

๓๖.๕๐

ม.4

๕๐

๗๖

๑๒๕

๔๑.๖๖

ม.5

๓๒

๖๑

๙๓

๓๑.๐๐

ม.๖

๓๓

๕๑

๘๔

๒๘.๐๐

วม

๒๑

๑๑๕

๑๘๘

๗๐๑

๓๓.๓๘

รวมทั้งหมด

๒๑

๒๘๙

๔๑๒

๗๐๑

๓๓.๓๘

โรงเรียนบุ่งคล้านคร
© copyright@2010 thaischool.in.th. All rights reserved. Power by : Thaischool.,รับทำเว็บ
>>